Loading...

Sel Ve Taşkınları Kontrol Altına AlıyorumSel ve Taşkınların bir akarsu havzası modeli üzerinden hidrolojik bir sistem olarak işleyişinden bahsedilecektir. Ayrıca örnek bir akarsu ve yan kollarının “Shreve Akın Dizin Analizi” örneği üzerinden sel ve taşkınların nedenlerinin analizi yapılacaktır.