Loading...
Suyun İzinden

Amacı;12-14 yaş arası 6. ve 7.sınıf geçmiş öğrencilerin, planlanmış bir program çerçevesinde; suyun yaşam için önemi, su döngüsü, kalitesi, kirliliği, sağlığı, kullanımı, kültürü, yakın çevredeki ve küresel boyuttaki kaynakların tanıtılması, suyun sürdürülebilir bir şekilde yönetimi ve korunması ile ilgili bilgi ve farkındalığını arttırarak su okur yazarı bireyler yetiştirmek olan,TUBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında yazmış olduğumuz "Suyun İzinden" projemizin üçüncü gününde Hacıbaba Su Arıtma Tesisleri’ndeydik.

Bu etkinlik kapsamında içme suyu arıtma tesislerine giden katılımcılarımız, suyun arıtılması ile ilgili önemli bilgiler aldılar.Daha sonra tesis içinde bulunan yapıları gezilerek gözlem ve anlatım yolu ile suyun arıtılarak evlerimize gelme yolcuğu çocuklara aktarıldı.

Yine projemiz kapsamında dünya üzerindeki bazı ülkelere ait su ve nüfus verileri üzerinden çocuklara ülkelerin su zengini ya da su fakiri hesaplamaları yaptırılarak büyük bir dilsiz dünya haritası üzerinde her öğrencinin seçmiş olduğu ülkenin su zengini ya da su fakiri olduklarını dünya haritası üzerinden farklı boyalar ile boyadılar.

Bu çalışmamızda “Falkenmark Su Stres İndeksi” kullanılarak ülkemizin bu indekse göre su varlığı konusundaki mevcut durumu ortaya konuldu. Böylece genç yaşta öğrencilerimizin bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlandı.