Loading...

"TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programıdoğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

"TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

"TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı tarafından desteklenen bir proje, topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan en az birinden oluşmalıdır.

  • Okul Öncesi Dönemi Çocukları
  • İlkokul Öğrenciler
  • Ortaokul Öğrencileri
  • Lise ve Dengi Okul Öğrencileri
  • Üniversite Öğrencileri ( Önlisans, Lisans, Lisansüstü )
  • Öğretmenler
  • Bilim Merkezi Çalışanları